menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
O STOWARZYSZENIU

dane stowarzyszenia
statut
członkostwo
raporty roczne
nasi ludzie


logo
Logo do pobrania 747x288px (6 kB)
Logo zamienione na krzywe - AI (72 kB)

. . .


Członkostwo w stowarzyszeniu


CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która od co najmniej 6 miesięcy jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia i złoży Zarządowi pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W ciągu 14 dni od momentu akceptacji deklaracji przez Zarząd, osoba ubiegająca się o członkostwo wspierające musi opłacić składkę członkowską na pół roku z góry (obecnie składka dla członków zwyczajnych to 120 zł rocznie).

Członkowie zwyczajni mają prawo: udziału z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Członków, biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, korzystania ze wszelkich form działalności Stowarzyszenia i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.

Deklaracja członkowska - pobierz.

CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna (krajowa bądź zagraniczna, w tym młodzież powyżej 16 rż. posiadająca zgodę prawnych opiekunów), która deklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży Zarządowi deklarację członkowską. W ciągu 14 dni od momentu akceptacji deklaracji przez Zarząd, osoba ubiegająca się o członkostwo wspierające musi opłacić składkę członkowską na pół roku (obecnie składka dla członków wspierających wynosi 20 zł rocznie).

Członkowie wspierający mają prawo: korzystania ze wszelkich form działalności Stowarzyszenia i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa głosowania.
Członkowie wspierający mają obowiązek: wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia, w tym regularnego opłacania składek, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
Deklaracja członkowska - pobierz.

. . .
Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej Zielona 27 w Łodzi
Bardzo Zielone Szkoły
EkoKalendarz
Edukacja globalna
Woda nas uwodzi
U źródeł Natury
Nie podgrzewaj atmosfery
Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia
Parki i ogrody oczami młodzieťy
Psubraty - ochrona humanitarna zwierząt
Szkolne ogrody - zielone pracownie

PZS
ODE Źródła jest członkiem
Polskiej Zielonej Sieci

PZS
ODE Źródła jest członkiem
Koalicji Sprawiedliwego Handlu


Niech żyją!

ODE Źródła jest członkiem
Koalicji Niech Żyją!


CCP

ODE Źródła jest członkiem
Koalicji Clean Clothes Polska (CCP)


BIP
Biuletyn Informacji Publicznej ODE Źródła


BIP
Projekt "Na ratunek Źródłom" jest finansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

design: cztery selery