menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie


Archiwum projektów

Poniżej prezentujemy dużą część projektów realizowanych od początku istnienia stowarzyszenia. Projekty i działania koncentrują się wokół kilku głównych tematów, są to:

- Rozwój edukacji dla zrównoważonego rozwoju
- Ochrona przyrody
- Zmiany klimatu
- Mała ekologia
- Edukacja globalna
- Ochrona humanitarna zwierząt
- Zieleń miejska
- Czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych
- Inne działania


- Projekty bieżące

. . .

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:Rozwój edukacji dla zrównoważonego rozwoju
- EkoKalendarz - Ekologia mieszczucha
- Ekozorientowani - razem dla edukacji
- Produkcja i dystrybucja dwóch gier dydaktycznych
- Źródła skutecznej edukacji
- Co w trawie piszczy?
- Szkolne ogrody - zielone pracownie
- EkoEdukatorzy - program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego
- Ekologia mieszczucha
- Odpowiedzialna przedsiębiorczość

Ochrona przyrody
- W dziką stronę
- Woda nas uwodzi
- Z nurtem łódzkich rzek
- Nie znikaj - konkurs o bioróżnorodności
- U źródeł Natury: Pakiet edukacyjny - Natura 2000
- U źródeł Natury: Edukacja ekologiczna - Natura 2000
- Nie bój żaby!
- Drugie dno H2O
- Dolinami Rzek
- Dzika Polska

Zmiany klimatu
- Nie podgrzewaj atmosfery
- Szkoły dla klimatu
- Dla klimatu przeciw ubóstwu

Mała ekologia
- Poradnik odpadnik
- Akademia 3R
- Sklep - wysypisko = ulica jednokierunkowa?
- Czy ja dbam o środowisko?
- Góra Śmieci Rośnie
- Co młody konsument wiedzieć powinien?
- Kupuj odpowiedzialnie
- Makulatura - surowiec XXI wieku
- Zielona Butelka

Edukacja globalna
- Edukacja globalna dla najmłodszych - 5. edycja
- Edukacja globalna dla najmłodszych - 4. edycja
- Edukacja globalna dla najmłodszych - 3. edycja
- Edukacja globalna dla najmłodszych - 2. edycja
- Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
- Postaw na rozwój! Zrównoważony! - 2. edycja
- Postaw na rozwój! Zrównoważony!
- Źródłem każdego działania jest myśl - szkolenia z edukacji globalnej
- Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier
- Kupuj odpowiedzialnie zabawki

Ochrona humanitarna zwierząt
- Psubraty - pomoc zwierzętom
- Psubraty - ochrona humanitarna zwierząt
- Egzotyczni więźniowie

Zieleń miejska
- parki.org
- Parki Łodzi - film
- Spacery po zielonej Łodzi
- Parki i ogrody województwa łódzkiego
- Parki i ogrody oczami młodzieży

Czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych
- Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia
- Rękodzieło i reusing

Inne działania
- Promocja dobrych praktyk wykorzystywania funduszy unijnych
- Społeczny monitoring funduszy ochrony środowiska w Polsce
- Społeczny monitoring gospodarki odpadami
- Edukacyjny Kameleon


Rozwój edukacji dla zrównoważonego rozwojuEkologia mieszczucha - interaktywny kalendarz ekologiczny

Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom, że życie w mieście może oferować funkcjonowanie w środowisku o wysokiej jakości, a rozwiązaniem problemu niezrównoważonych miast nie jest ucieczka na przedmieścia, lecz praca nad „zazielenianiem” terenów zurbanizowanych i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców.
Wszystkie działania projektu opierały się o ideę internetowego kalendarza ekologicznego mieszczucha. Ekokalendarz obejmuje wszystkie spopularyzowane „dni ekologiczne”, popularne święta i ważne dni (które nie są związane z ekologią, ale można je obchodzić, redukując swój ślad ekologiczny) oraz dodatkowe dni w okresach „bezświątecznych” poświęcone tematom, które nie doczekały się swojego święta. W kalendarzu opisanych jek ok. 150 dni i świąt. Do ponad 50 powstały pakiety edukacyjne skierowane do nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz samych dzieci i młodzieży. Ekokalendarz edukuje i inspiruje odbiorców do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne, daje proste recepty, świeże pomysły, inspiruje do myślenia.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano w całej Polsce cykl kilkudziesięciu miejskich obchodów świąt ekologicznych.
Czas realizacji: lipiec 2014 - kwiecień 2016. Koordynacja: Marta Karbowiak.
Więcej informacji na stronie http://www.ekokalendarz.pl/.

Ekozorientowani - razem dla edukacji

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem projektu „Źródła skutecznej edukacji”. Na bazie zdobytych kontaktów, doświadczeń i wiedzy podejmujemy dalsze działania mające na celu podnoszenie jakości edukacji – zarówno jeśli chodzi o metody, jak i o treści. Przede wszystkim zależy nam na odejściu od traktowania edukacji ekologicznej jako wąskiego, oderwanego od innych treści zagadnienia, obejmującego z jednej strony edukację przyrodniczo-leśną, a z drugiej koncentrującego się na działaniach „końca rury”, które najwidoczniej przejawiają się edukacją odpadową i skupieniem uwagi na recyklingu.
Chcemy pokazywać wieloaspektowość edukacji dla zrównoważonego rozwoju, tysiące wzajemnie przenikających się powiązań między środowiskiem, polityką, gospodarką, ludźmi. Chcemy również, by edukacja wciąż się rozwijała, reagowała na aktualne problemy – dlatego tak ważna wydaje nam się wymiana doświadczeń i wzajemne inspirowanie się osób zajmujących się nią profesjonalnie.
Choć w projekcie często posługujemy się ugruntowaną nazwą „edukacja ekologiczna”, to działania w ramach projektu obejmują zagadnienia i sposób myślenia charakterystyczny dla edukacji dla zrównoważonego rozwoju, czyli holistyczne spojrzenie na problemy świata, całościowe ujęcie procesów, przenikanie się tematów, a przede wszystkim przeniesienie akcentu ze zdobywania wiedzy na kształtowanie postaw.
Projekt składa się z kilku niezależnych komponentów. Są to:
 • Szkoła Trenerów Edukacji Ekologicznej – około półroczny intensywny kurs (10 zjazdów, łącznie 148h). Osoby uczestniczące w kursie zdobędą wiedzę z zakresu treści edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowania i prowadzenia metodami aktywizującymi zajęć dla młodzieży i dorosłych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Szkoły, na podstawie obecności w zjazdach, aktywnego uczestnictwa, wykonania zadań domowych, odbycia praktyk. Szkoła jest bezpłatna. Pierwsza edycja trwała od lutego do czerwca 2012 roku, druga rozpocznie się w październiku 2012 roku.
 • Bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli realizowane we współpracy z ODN-ami z całego kraju. W roku szkolnym 2011/12 i 2012/13 przewidujemy zorganizowanie co najmniej 30 bezpłatnych ośmiogodzinnych warsztatów dla nauczycieli z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Proponujemy udział w następujących szkoleniach: Co zrobić, by szkoła była ekologiczna?; Zrównoważony rozwój na przedmiotach humanistycznych; Jak zorganizować ekologiczną zieloną szkołę?; Kupując zmieniamy świat – edukacja konsumencka (ekoznaki, sprawiedliwy handel, kupuj lokalnie); Edukacja globalna (treści, metody, edukacja globalna w podstawie programowej); O zmianach klimatu z perspektywy ekologicznej, społecznej i politycznej; Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej; Greendrama – fińska metoda edukacji ekologicznej oparta o techniki dramowe.
 • Konferencja „Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce”, 25-27 maja 2012 r.
 • Punkt konsultacyjny dla nauczycieli i animatorów, którego celem jest doradztwo zarówno w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym w kwestiach: edukacji dla zrównoważonego rozwoju, organizacji zajęć terenowych i konkursów, pomocy przy tworzeniu autorskich programów nauczania oraz opiniowaniu ich.
 • Wortal poświęcony edukacji ekologicznej wraz z bazą autorskich materiałów edukacyjnych – eko.edu.pl.
 • Więcej informacji na stronie eko.edu.pl.

  Produkcja i dystrybucja dwóch gier dydaktycznych

  Celem projektu było wydanie i rozdystrybuowanie do szkół dwóch sprawdzonych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, którymi stowarzyszenie posługuje się w swojej pracy od kilku lat. W ramach projektu wydano „Ekologicznego pajączka” oraz „Grę w rodzinki. Drzewa i krzewy Polski”.
  "Ekologiczny pajączek" to pomoc dydaktyczna, która prezentuje treści z zakresu tzw. małej ekologii, czyli ekologii w życiu codziennym. Na ponad 50 kartach zawarte zostały informacje nt. tego, w jaki sposób możemy oszczędzać energię w domu czy w szkole, w jaki sposób ograniczyć zanieczyszczenia wody w codziennym życiu, w jaki sposób kupować ekologicznie, co zrobić z niepotrzebnymi przedmiotami, czym jest ekologiczny transport. Na konkretnych przykładach uczniowie dowiadują się, co każdy z nich może zmienić w swoim życiu, by chronić środowisko.
  „Gra w rodzinki” prezentuje pospolite gatunki drzew i krzewów. Zestaw składa się z trzech niezależnych talii, w których łącznie zaprezentowano 24 gatunki. Uczniowie poznają cechy fizyczne każdego gatunku: pokrój, wygląd kory, liści, kwiatów i nasion, dodatkowe informacje na temat każdego gatunku przynosi karta opisowa, która uzupełnia zdjęcia z kart graficznych o dodatkowe treści z morfologii oraz zagadnienia ekologii gatunku, a także ciekawostki, zastosowania itp. Gra oparta jest na tradycyjnych regułach gry w rodzinki (inaczej kwartety).
  Gry są bezpłatnie dystrybuowane do zainteresowanych placówek oświatowych na terenie woj. łódzkiego.

  Żródła skutecznej edukacji

  Projekt realizowany w latach 2009-2011, którego jednym z celów było poszerzenie dotychczasowej perspektywy – bycia praktykiem edukacji ekologicznej – o spojrzenie ogólne, przygotowywanie się do roli opiniotwórczej, doradczej. Idea projektu z jednej strony wynikała z aspiracji zawartych w wizji stowarzyszenia, a z drugiej z naturalnej potrzeby – coraz więcej instytucji, organizacji i osób oczekiwała od opinii, wsparcia przy realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej, przygotowania programu itp. W ramach projektu nawiązano liczne kontakty, jak również podjęto konkretną współpracę z pracownikami naukowymi szkół wyższych, instytucjami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i organizacjami zajmującymi się na co dzień edukacją ekologiczną, przeprowadzono badania ankietowe nt. edukacji ekologicznej w edukacji formalnej na grupie blisko 1000 respondentów (nauczycieli i metodyków) oraz analizę porównawczą starej i nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz analizę 79 podręczników oraz 20 programów nauczania przedmiotów przyrodniczych i do nauczania wczesnoszkolnego pod kątem zawartości treści z zakresu edukacji dla równoważonego rozwoju.

  Co w trawie piszczy?

  Projekt ma na celu przeszkolenie grupy około 300 nauczycieli z mniejszych miejscowości, gdzie oferta szkoleniowa dla nauczycieli jest znacznie uboższa niż w miastach wojewódzkich. Zaplanowano zorganizowanie cykli szkoleniowych w 10 miastach powiatowych z terenu 7 województw. Cykl szkoleniowy składa się z trzech etapów. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu szkolenia, uczestnicy będą zobowiązani do zrealizowania wyznaczonych zadań. Ostatnie szkolenie będzie zamykało cały cykl i uprawniało do otrzymania certyfikatu. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzono 20 osmiogodzinnych szkoleń, trzeci etap odbędzie się jesienią 2010 roku. Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom z mniejszych miejscowości zapoznania się podczas praktycznych warsztatów z ciekawymi, aktywizującymi formami edukacji ekologicznej, zapoznania ich z aktualnymi trendami w edukacji ekologicznej oraz zmotywowania ich do podjęcia działań z zakresu edukacji ekologicznej w swojej szkole.
  Więcej informacji o projekcie na stronie w-trawie.zrodla.org

  Szkolne ogrody - zielone pracownie

  Celem tego ogólnopolskiego projektu jest propagowanie idei ogrodów szkolnych jako nieocenionych miejsc do nauczania przyrody, biologii i edukacji ekologicznej oraz wyłonienie najciekawszych – wartych promowania – projektów tworzenia szkolnych ogrodów Kluczowym elementem projektu jest konkurs dla placówek oświatowych posiadających ogrodów dydaktyczny o powierzchni co najmniej 5 arów. Polegał on na nadesłaniu opisu ogrodu, jego wykorzystania w działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły wraz z ilustracją fotograficzną. Zwycięskie szkoły otrzymały nagrody finansowe. W ramach projektu stworzona została strona internetowa , na której znajdują się wszystkie nadesłane opisy ogrodów oraz inne materiały poświęcone tej tematyce, wydano publikację pokonkursową obejmującą zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem szkolnych ogrodów. Publikacja dystrybuowana jest bezpośrednio do szkół, bibliotek, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz rozdawana uczestnikom seminariów pokonkursowych.
  Więcej informacji na stronie http://zielonepracownie.zrodla.org/

  EkoEdukatorzy - program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego

  Program skierowany był do osób, które chcą zajmować się w swojej miejscowości szeroko rozumianą edukacją ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży i zakładał przekazanie doświadczenia z metod i technik dla grup edukacyjnych działających poza Łodzią. Dotychczas odbyły się dwie edycje projektu w roku 2005 i 2007, w ramach których odbyły się dwa szkolenia 5-cio i 6-dniowe dla blisko 60 osób. Efektem szkolenia jest powołanie filii „ Źródeł „ w Warszawie i Krakowie oraz kilku nieformalnych grup wolontariackich współpracujących ze „Źródłami” przy realizacji projektów edukacyjnych i prowadzących własne działania. Projekt finansowany był ze środków funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz NFOŚiGW.
  Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu "EkoEdukatorzy".

  Ekologia mieszczucha

  Projekt szkoleniowy realizowany w dwóch edycjach w roku 1997 oraz 2000/2001. W ramach projekt przeprowadzono cykle szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych poświecone nowatorskim formom w edukacji ekologicznej. Uczestnicy opracowywali i testowali własne scenariusze zajęć. Efektem projektu są dwie publikacje: "Ekologia mieszczucha - atrakcyjne formy edukacji ekologicznej" (autorstwa Bogny Stawickiej, Sławomira Rucińskiego i nauczycieli biorących udział w szkoleniach) oraz "Ekologia mieszczucha po raz drugi" (autorstwa Bogny Stawickiej i Gosi Świderek i nauczycielek).

  Odpowiedzialna przedsiębiorczość - jak uczyć etycznych postaw w biznesie?

  Do głównych celów projektu należały: propagowanie, w atrakcyjny sposób wiedzy o odpowiedzialnym biznesie, poznanie idei i zasad odpowiedzialności społecznej przez młodzież oraz uwrażliwienie na społeczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Rezultatem projektu jest przygotowanie scenariuszy lekcji dla szkół średnich (licea ogólnokształcące, licea ekonomiczne i inne), które mogą zostać wykorzystane podczas przeprowadzania zajęć. Projekt dofinansowany przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych. Więcej informacji na stronie www.zrodla.org/etyka-w-biznesie. Więcej informacji na stronie www.zrodla.org/etyka-w-biznesie.


  Ochrona przyrody


  W dziką stronę

  Podczas realizacji projektu zachęcaliśmy dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę i przeszkoliliśmy nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education. Projekt składał się z kilku etapów:
 • konferencja poświęcona edukacji terenowej 27-28 września 2014
 • Szkoła Trenerów Terenowej Edukacji Ekologicznej (27 września - 4 października 2014)
 • Trzydniowe szkolenia terenowe dla nauczycieli (jesień 2014)
 • Cykle zajęć obejmujące pięć 5-godzinnych warsztatów terenowych dla dzieci ze 120 szkół (wiosna 2015)
 • Leśne Szkoły - pięciodniowe wyjazdy z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym dzieci (jesień 2015)
 • Wydanie zbioru scenariuszy zajęć i poradnika edukacji terenowej
 • Konferencja zamykająca (zima 2015/2016)
 • Seminaria upowszechniające efekty projektu połączone z pokazem filmu-reportażu z projektu i dystrybucją książek (wiosna 2016) Czas realizacji lipiec 2014-kwiecień 2016. Koordynacja: Agnieszka Gaszyńska.
  Więcej informacji na stronie eko.edu.pl.

  Woda nas uwodzi

  Celem projektu jest zwrócenie uwagi odbiorców na znaczenie wody słodkiej i propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami wody. Projekt składał się z części skierowanej do placówek oświatowych: przedszkoli i szkół wszystkich poziomów (opracowano zestawy scenariuszy zajęć o wodzie dla 5 poziomów nauczania, przeprowadzona 300 zajęć w szkołach) oraz części skierowanej do szerokiego grona odbiorców opierającej się przede wszystkim o wakacyjne wodne gry miejskie w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Powstał portal poświęcony wodzie. Koordynacja: Ewa Kamińska-Bużałek i Magdalena Piekunko.
  Więcej informacji na stronie woda.edu.pl.

  Z nurtem łódzkich rzek

  Lokalny projekt poświęcony promocji wiedzy nt. rzek województwa łódzkiego. W jego ramach wydano pakiet edukacyjny dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, zawierający wprowadzenie nt. rzek i wód powierzchniowych, informacje nt. sieci rzecznej woj. łódzkiego oraz roli rzek w historii, a także 6 scenariuszy zajęć dla uczniów oraz 4 filmy na CD: „Rzeki miasta Łodzi”, „Ner, Pilica i Bzura”, „Warta” i „Mniejsze rzeki województwa łódzkiego”. Pakiet będzie dystrybuowany podczas sześciu szkoleń dla nauczycieli oraz bezpośrednio do zainteresowanych szkół, bibliotek pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Więcej informacji na stronie projektu rzeki.zrodla.org.

  Nie znikaj - konkurs o bioróżnorodności

  Ogólnopolski konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół, którego celem jest w atrakcyjnej formie podniesienie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą, podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ginięcia gatunków oraz przyczyn tego zjawiska oraz zachęcenie do działań i wyborów w codziennym, które mogłyby spowalniać ten proces. W trosce o wysoką jakość merytoryczną projekt składać się będzie z dwóch etapów: przygotowawczego a następnie właściwego konkursu. W pierwszym etapie na obszarze całego kraju przeprowadzonych zostanie 45 szkoleń dla nauczycieli, następnie nauczyciele przeprowadzą w swoich szkołach warsztaty dla uczniów i dopiero wtedy uczniowie przystąpią do konkursu polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w swojej miejscowości marszu ginących gatunków oraz wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Praca konkursowa składać się będzie z relacji z marszu zilustrowanej zdjęciami oraz skanu/fotografii mapy. Finał konkursu będzie miał miejsce w maju 2011 r. Przyznanych zostanie 10 równorzędnych nagród, łączny koszt nagród to ponad 30 tys. zł
  Więcej informacji o projekcie na stronie bioroznorodnosc.edu.pl

  U źródeł Natury - Pakiet edukacyjny: NATURA 2000 i inne formy ochrony przyrody

  Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody. Projekt obejmuje wydanie i dystrybucję dwustronnej ściennej mapy Polski w skali 1 : 550 000. Strona pierwsza to mapa ochrony środowiska - Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Na stronie drugiej jest katalog zdjęć gatunków chronionych objętych programem Natura 2000. Powstanie broszura ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli - rodzaj podręcznika użytkowania pakietu edukacyjnego. Zawierać będzie opis pakietu edukacyjnego i sposobu jego wykorzystania w nauczaniu młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polsce i Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”. Planujemy także przeprowadzić działania edukacyjne bezpośrednio w szkołach mające na celu zwiększenie stanu wiedzy nt. sieci "Natura 2000". Wraz z mapą i broszurą szkoły gimnazjalne, do których skierowany jest projekt, dostaną zaproszenie dla nauczycieli na szkolenia związane z planowanymi działaniami aktywizującymi dla uczniów. Zadaniem szkół, które przystąpią do aktywnego udziału w projekcie będzie zorganizowanie szkolnej wystawy, składającej się z 10 plakatów. Po niej oprowadzać będzie przeszkolona grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie zorganizują także inne wydarzenia np. debatę, apel, projekcję filmu, dyskusję. Napiszą artykuł do gazetki szkolnej a nawet do lokalnej gazety. Podejmą działania na rzecz ochrony przyrody w swojej okolicy, zorganizują wycieczkę do obszarów objętych "Naturą 2000".
  Więcej informacji na stronie projektu natura2000.zrodla.org

  U źródeł Natury - Edukacja ekologiczna Natura 2000

  Kontynuacja projektu "Pakiet edukacyjny: NATURA 2000 i inne formy ochrony przyrody". Tym razem jednak działania skierowane są do szkół średnich. Projekt obejmuje wydanie i bezpłatną dystrybucję do szkół średnich dwustronnej ściennej mapy Polski w skali 1 : 550 000. Strona pierwsza to mapa ochrony środowiska - Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Na stronie drugiej znajdzie się katalog zdjęć gatunków chronionych objętych programem Natura 2000. Wraz z mapą do szkół trafi broszura z materiałami informacyjnymi nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000” oraz scenariuszami zajęć. Ponadto odbędą się szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów.
  Więcej informacji na stronie projektu natura2000.zrodla.org

  Nie bój żaby!

  "Nie bój żaby!" jest projektem edukacyjnym, skierowanym do szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów z Warszawy, Łodzi, Krakowa i Poznania. Działania zaplanowane są na okres od grudnia 2010 - grudnia 2011. Tematyką projektu jest ekologia, zagrożenia i ochrona gatunków płazów występujących na terenach Projekt przewiduje szkolenie dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów (kameralne - w szkołach oraz terenowe prowadzone przez specjalistę - herpetologa), międzyszkolne konferencje uczniowskie, podczas których uczniowie przedstawią wyniki zebrane podczas inwentaryzacji - zajęć terenowych, publikację, a także otwarte seminaria dla mieszkańców miast o charakterze popularnonaukowym.
  Więcej informacji o konkursie na stronie zaba.zrodla.waw.org

  Konkurs: Drugie dno H2O

  Tematyką konkursu są śródmiejskie ekosystemy wodne i wodo-zależne, takie jak małe rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problematykę ochrony i degradacji miejskich zasobów wodnych oraz ich znaczenie przyrodnicze i społeczne, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, jak również kształtowanie proekologicznych postaw w aspekcie korzystania z wód i ich ochrony. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu, przedstawiającego stan ekosystemów wodnych, w ramach jednego z trzech modułów: woda w mieście, woda a przyroda oraz woda a człowiek.
  Więcej informacji o konkursie na stronie h2o.zrodla.org

  Dolinami Rzek

  Projekt poświęcony przygotowaniu i wyprodukowaniu i emisji siedmioodcinkowego serialu poświęconego rzekom. Trzydziestominutowe odcinki ukazują niepowtarzalne uroki Wisły, Odry, Warty, Bugu, Narwi, Biebrzy oraz Dunajca. Współczesne obserwacje zderzone są z opisami podróży Zygmunta Glogera zawartymi w książce „Dolinami rzek” z 1902 roku. Serial emitowany kilkukrotnie na kanale Planete.

  Dzika Polska

  Ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Pracownię Na rzecz Wszystkich Istot we współpracy z ODE „Źródła”. Celem kampanii było podnoszenie poziomu wiedzy na temat wartości polskiej przyrody, która jest naszym dziedzictwem wnoszonym do Unii Europejskiej. ODE „Źródła” odpowiedzialny był za część edukacyjną projektu, m.in. za opracowanie materiałów edukacyjnych. Zorganizowana została również wystawa zdjęć wybitnych polskich fotografików raz warsztaty dla dzieci i młodzieży.


  Zmiany klimatu


  Nie podgrzewaj atmosfery (W drodze do Kopenhagi - od COP 14 do COP 15)

  Jest to projekt edukacyjny którego celem strategicznym jest nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego z nas oraz ukazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz klimatu. Projekt "W drodze do Kopenhagi - od COP 14 do COP 15" ma być odpowiedzią na wciąż zbyt niski poziom świadomości ekologicznej Polaków. Z racji naszych dotychczasowych wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu edukacji ekologicznej i obywatelskiej nasze obecne działania kierujemy przede wszystkim do młodzieży w nadziei, że młodzi ludzie dzięki swojemu zaangażowaniu ""zarażą" innych troską o środowisko.
  Projekt realizowany będzie na kilku p3aszczyznach. Pierwszy element to masowa kampania edukacyjna skierowana do szkół podstawowych, polegająca na opracowaniu i przekazaniu prostych i łatwych do wykorzystania przez nauczycieli materiałów edukacyjnych nt. globalnego ocieplenia i sposobów zapobiegania mu przez pojedyncze osoby. Rolą nauczycieli będzie przeprowadzenie zajęć warsztatowych i zorganizowanie wraz z uczniami święta klimatu w swojej szkole lub społeczności lokalnej podczas którego uczniowie promować będą proekologiczne (w kontekście klimatu) zachowania.
  Drugi element kampanii skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tej części zaplanowano przeprowadzenie sympozjów dla nauczycieli geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie nt. globalnego ocieplania i jego obecnych i przyszłych skutków. Nauczyciele zainteresowani kontynuacją udziału w projekcie zgłoszą do udziału swoje szkoły. Uczniowie wybranych klas wezmą udział w trzech warsztatach prowadzonych przez przeszkolonych trenerów a następnie zorganizują wydarzenie skalę na lokalną (dla społeczności lokalnej) promujące wiedzę nt. globalnego ocieplenia i sposobów przeciwdziałania mu zarówno na skalę międzynarodową jak i przez każdego z nas.
  Dodatkowym elementem projektu będzie kampania medialna (reklamy w tygodnikach opinii oraz informacje prasowe o wydarzeniach realizowanych przez szko3y) i outdoorowa (wystawy zewnętrzne na bannerach).
  Wszystkie finalne elementy projektu czyli wydarzenia organizowane przez szkoły, wystawy, kampanie odbędą się bezpośrednio przed 15 Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze (COP15), tak aby zwrócić uwagę społeczeństwa na wydarzenia szczytu klimatycznego.
  Więcej informacji na stronie projektu www.klimat.edu.pl

  Szkoły dla klimatu

  Kampania edukacyjna Polskiej Zielonej Sieci skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem akcji jest aktywna edukacja obywatelska w zakresie zmian klimatu nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży. Projekt realizowany jest w 16 województwach, gdzie odbędzie się łącznie 365 dwugodzinnych zajęć, w trakcie których uczniowie dowiedzą się w jaki sposób mogą chronić klimat oraz jakie działania podejmuje nasze państwo w tym zakresie. Postulaty wypracowane przez z młodzież podczas warsztatów były elementem instalacji „Szkoły Dla Klimatu” organizowanej przez PZS w listopadzie 2009 w Warszawie. Wystawa będzie połączona z organizacją konferencji prasowej, związanej z wyjazdem polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję COP 15 w Kopenhadze.
  Więcej informacji na stronie projektu dlaklimatu.pl/Szkoly-dla-klimatu

  Dla klimatu przeciw ubóstwu

  Projekt Polskiej Zielonej Sieci, którego celem jest uświadomienie bogatym społeczeństwom Polski, Niemiec i Francji, że nieprzewidywalne zmiany klimatu stanowią dziś najpoważniejszą przeszkodę w walce ze światowym ubóstwem. Kampania promuje także działania zapobiegające zmianom klimatu w imię globalnej solidarności. Na potrzeby projektu Źródła opracowały pakiet edukacyjny dla nauczycieli obejmujący 5 scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi. Więcej informacji na stronie projektu dlaklimatu.pl


  Mała ekologia


  Poradnik odpadnik

  Projekt skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów i dotyczy odpadów problemowych w tym niebezpiecznych (jakie są związane z nimi zagrożenia, czemu nie należy ich się pozbywać razem z pozostałymi odpadami komunalnymi).W ramach projektu odbedą się szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów. Jednym z zadań dla uczniów jest zebranie informacji gdzie można się pozbyć odpadów problemowych jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Wykorzystując zdobyte informacje uczestnicy opracowują broszurę, która ma w zabawny i rzetelny sposób informować o tym jak najprościej można się pozbyć odpadów problemowych i zachęcać do oddawania ich w odpowiednich punktach. W czasie pracy nad broszurami w zdobywaniu informacji wspomagają uczestników regionalni doradcy. Wydrukowane przez Źródła broszury trafiają z powrotem do szkół. Projekt przewiduje nagrodzenie najlepszych projektów broszur przygotowanych przez uczniów. Po otrzymaniu broszur szkoły mają możliwość przeprowadzenia kampanii społecznej dla okolicznych mieszkańców. Porady przygotowane przez uczniów zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu i będą dostępne dla internautów.
  Więcej informacji o projekcie na stronie odpadnik.zrodla.waw.org

  Akademia 3R

  Projekt Polskiej Zielonej Sieci realizowany w partnetstwie z ODE Źródła. Celem „Akademii 3R” jest aktywna edukacja ekologiczna i obywatelska w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami oraz zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, ich nauczycieli oraz pracowników szkół w zakresie podejmowania konkretnych działań proekologicznych i konsumenckich w swoich środowiskach lokalnych, by przede wszystkim ograniczyć ilość powstających odpadów według zasady 3R tj.: reduce, reuse, recycle, czyli ograniczaj powstawanie odpadów, używaj ponownie, odzyskuj. „Akademia 3R” skierowana jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z 10 województw w Polsce. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli odpowiedzialnych za realizację programu na poziomie poszczególnych klas połączone z przekazaniem specjalnie na potrzeby programu opracowanych segregatorów z materiałami edukacyjnymi. Szkolenia te przygotują nauczycieli do prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny 2009/2010. W każdej klasie dodatkowo zostaną przeprowadzone bezpłatnie dwa zajęcia przez edukatorów regionalnych, którzy będą bezpośrednim, merytorycznym wsparciem dla pedagogów wdrażających program przez czas trwania projektu. „Akademia 3R” to również dwuetapowy konkurs wdrożony we wszystkich klasach biorących udział w programie na temat ograniczania nieodpowiedzialnej konsumpcji, zakończony półfinałami wojewódzkimi i finałem ogólnopolskim. Efekty projektu będą upowszechniane poprzez dodruk i dystrybucję materiałów oraz szkolenia dla nauczycieli.
  Więcej informacji na stronie projektu www.ekonsument.pl/akademia3r

  "Sklep -› wysypisko = ulica jednokierunkowa?" - 3 edycja

  Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym, skierowanym do szkół podstawowych i gimnazjów z rejonu Warszawy, Łodzi, Krakowa i Poznania. Celem projektu jest kształtowanie świadomości i proekologicznych postaw uczniów w zakresie gospodarki odpadami i konsumpcji oraz wdrożenie w szkołach selektywnej zbiórki odpadów. W ramach projektu przewidziana jest część teoretyczna, praktyczna oraz uroczyste zakończenie projektu. Część teoretyczna składa się ze szkolenia dla nauczycieli oraz warsztatów nt. problemów nadmiernej konsumpcji i zagospodarowania odpadów oraz zajęcia w sortowni odpadów. Część praktyczna obejmuje: opracowanie i wdrożenie w szkole systemu selektywnej zbiórki odpadów, akcję promocyjno-informacyjną nt. zrównoważonej konsumpcji, segregacji odpadów i recyklingu, oraz monitoring funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów w otoczeniu szkoły.
  Więcej informacji na stronie projektu www.recykling.edu.pl

  Czy ja dbam o środowisko?

  Projekt realizowany w 6 województwach przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group. ODE „Źródła” odpowiada za realizację projektu w województwie łódzkim oraz w południowej części woj. mazowieckiego (okolice Warszawy). Projekt opiera się na samodzielnym działaniu szkoły, która w ramach projektu przeprowadzi audyt placówki oraz opracuje “Program szkoły przyjaznej środowisku”. W ramach projektu dotychczas powstały materiały dydaktyczne dla nauczycieli, strona internetowa, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, w każdej szkole (42 szkoły z terenu woj. łódzkiego i 20 z okolic Warszawy) przeprowadzono dwa dwugodzinne warsztaty o tematyce konsumenckiej i ekologicznej tj. ponad 120 warsztatów.
  Więcej informacji o projekcie na archiwalnej stronie projektu

  Góra śmieci rośnie

  Akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy Józefów p. Otwocka, realizowana we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Józefowie. W ramach tej akcji Ośrodek opracował cykl warsztatów obejmujących 5 scenariuszy zajęć i zrealizował pierwszą turę warsztatów we wszystkich józefowskich szkołach. Akcja ta obejmuje także artykuły nt. problemów gospodarki odpadowej w lokalnym piśmie samorządowym. Akcja obejmie cykl 4 warsztatów, kolejne 100 dwugodzinnych warsztatów oraz 7 artykułów w lokalnej prasie.

  Co młody konsument wiedzieć powinien?

  Ogólnopolska kampania edukacyjna realizowana przez Polską Zieloną Sieć w współpracy z jej regionalnymi organizacjami cz3onkowskimi (na terenie woj. łódzkiego ODE „Źródła”). Na projekt składa się 480 szkoleń w 160 szkołach we wszystkich województwach w Polsce dla uczniów z klas podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w wieku od 10 do 19 lat, ogólnopolski konkurs plastyczny „Co młody konsument wiedzieć powinien?”, internetowy serwis edukacyjny www.mlodykonsument.pl

  Kampania "Kupuj odpowiedzialnie"

  Każdy z nas chciałby aby świat wokół był trochę lepszy - na różne sposoby chcemy to sprawić. Okazuje się, że nasze codzienne zakupy też mają wpływ na to, jaki jest świat wokół nas. Kupując, dokonujemy wielu wyborów, musimy wybrać jeden spośród kilkunastu gatunków masła, piwa czy kawy... Celem kampanii "Kupuj Odpowiedzialnie" jest zwrócenie uwagi na nasze wybory: co kupujemy, od kogo kupujemy, jakie są tego skutki i czy rzeczywiście jest nam to potrzebne. To nasze pieniądze sprawiają, że my, konsumenci, jesteśmy tak atrakcyjni dla wszystkich, którzy chcą coś sprzedać. Jednocześnie (z czego często nie zdajemy sobie sprawy) to nasze pieniądze powodują, że możemy wywierać wpływ na działalność wielkich i małych firm. W jaki sposób- sprawdzicie Państwo na stronie www.ekonsument.pl Kampania "Kupuj Odpowiedzialnie" prowadzona jest przez związek stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ogólnopolską sieć skupiającą organizacje ekologiczne. W województwie łódzkim kampanię prowadzi Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła". W ramach kampanii wydaliśmy poradniki: "Dobre Zakupy", "Zielone znaki czyli o ekoetykietach", "Prawa konsumentów, ulotki oraz plakaty. Zorganizowaliśmy trzy spotkania dot. tematyki projektu, w ramach kampanii zorganizowany został również dwudniowy jarmark, można wówczas było otrzymać materiały i zasięgnąć informacji oraz kupić torby z surówki bawełnianej. W dalszym ciągu organizowane były spotkania, zajęcia w szkołach, happeningi
  Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie: www.ekonsument.pl

  "Papier - Makulatura - Metamorfozy" - wystawa edukacyjna

  Projekt zakładał organizację wystawy edukacyjnej przy współpracy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój. Wystawa była prezentowana w Galerii Foyer Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Teatr 77. Otwarcie wystawy z udziałem zaproszonych gości w tym przedstawicieli Urzędu Miasta Lodzi i mediów odbyło się grudnia 2004 r. Podczas wystawy prezentowane było 18 plansz ilustrujących rozwoju papiernictwa na świecie, sposoby wykorzystania makulatury, typy makulatury, dane statystyczne oraz produkty z makulatury: meble, opakowania, materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej, pudła do zbioru makulatury. Dodatkowym elementem były prace plastyczne z papieru czerpanego: Mai Heller - studentki grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Lodzi oraz Agnieszki Andruszkiewicz - studentki papiernictwa i poligrafii na Politechnice Łódzkiej. Eksponaty pochodziły głównie ze zbiorów muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz od firmy Intercell S.A. z Ostrołęki - producenta opakowań z makulatury. Wystawie towarzyszyły pokazy czerpania papieru wraz z instruktażem jak we własnym domu "wyprodukować" papier czerpany. Zainteresowane grupy mogły po uprzednim umówieniu się wziąć udział w oryginalnych i niepowtarzalnych warsztatach czerpania papieru. Uczniowie biorący w nich udzia3 rozwałkowali makulaturę na masę papierniczą, a następnie własnoręcznie czerpali z niej papier, który po wysuszeniu mogli zabrać ze sobą.
  Więcej nt. temat >>>

  Zielona Butelka

  Projekt ogólnopolski realizowany przez Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ODE Źródła odpowiada za realizację w woj. łódzkim. Celem projektu jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów przez kształtowanie zachowani konsumenckich i promocję opakowań zwrotnych, a także wsparcie wdrożenia ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wchodzącej w życie 1 stycznia 2002 r. Podczas kampanii promowany był znak graficzny (logo), którym oznaczane były sklepy posiadające w ofercie napoje w opakowaniach zwrotnych. W materiałach informacyjnych i reklamach konsumenci byli namawiani do korzystania wyłącznie z takich sklepów. W ramach projektu odbyły się dwa konkursy: dystrybucyjny dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz plastyczny dla szkół na plakat promujący opakowania wielorazowe i wtórne wykorzystanie opakowań surowców.
  Więcej informacji o projekcie na stronie: butelka.zrodla.org


  Edukacja globalna  Edukacja globalna dla najmłodszych - 5. edycja

  To już piąta edycja projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich nauczycieli. W ramach projektu powstał pakiet edukacyjny ze scenariuszami zajęć, grami dydaktycznymi i zabawami oraz 3 bajeczki teatrzyku Kamishibai. Zorganizowano 8 szkoleń dla nauczycieli, 21 szkoleń dla bibliotekarzy, a także 15 warsztatów a następonie 3-dniowe szkolenie dla studentów kierunków pedagogicznych, kilkaset warsztatów dla dzieci oraz wydaliśmy edukacyjnej mapy świata.
  Czas realizacji: wrzesień 2016 – czerwiec 2017 r. Koordynacja: Magdalena Piekunko. Więcej informacji na stronie eduglob.zrodla.org.

  Edukacja globalna dla najmłodszych - 4 edycja

  Czwarta edycja projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich nauczycieli. Dzięki realizacji projektu chcieliśmy podnieść świadomość nauczycieli w zakresie znaczenia współzależności globalnych we współczesnym świecie, znaczenia osobistego zaangażowania i postaw indywidualnych osób. W tym celu przeprowadzonych zostało 6 szkoleń. Nauczyciele oraz trenerzy Źródeł przeprowadzili łącznie 600 warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych. Opracowano, wydano i bezpłatnie rozdystrybuowano bajki kamishibai, poświęcone trzem problemom globalnym: o dostępie do wody w Afryce: „Po drugiej stroni gór” Anny Onichimowskiej z ilustracjami Marianny Sztymy; o deforestacji w Polsce i Ameryce Południowej: „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka” Tomasza Trojanowskiego z ilustracjami Agnieszki Antoniewicz oraz o dostępie do dukacji w Azji: „Szkoła Czi-Tam” Joanny Mueller z ilustracjami Jadwigi Słowińskiej. Zorganizowano 8 szkoleń z wykorzystanie teatrzyków w edukacji globalnej dla 154 animatorów.
  Czas realizacji: sierpień - grudzień 2015 r. Koordynacja: Marta Karbowiak. Więcej informacji na stronie eduglob.zrodla.org.

  Edukacja globalna dla najmłodszych - 3 edycja

  Czwarta edycja projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich nauczycieli. Jednym z celów projektu była aktualizacja, poszerzenie o trzy nowe scenariusze pakietu edukacyjnego dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III SP. W efekcie wydano i rozdystrybuowano poszerzoną publikację „Edukacja globalna dla najmłodszych” obejmującą 14 scenariuszy. Powstały również materiały do lekcji interaktywnych: prezentacjami o krajach oraz grami i ćwiczeniami edukacyjnymi na płytach CD. Ponadto przeprowadzonych zostało 10 szkoleń dla nauczycieli. Przeszkoleni nauczyciele oraz trenerzy Źródeł przeprowadzili łącznie 600 warsztatów dla dzieci.
  Czas realizacji: lipiec-grudzień 2014 r. Koordynacja: Marta Karbowiak. Więcej informacji na stronie eduglob.zrodla.org.

  Edukacja globalna dla najmłodszych - 2. edycja

  Druga edycja projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich nauczycieli. Przybliżając dzieciom kulturę Azji, Afryki i Ameryki Południowej i Środkowej, pragniemy ukazywać różnorodność, ale i podobieństwa regionów świata, a przez to – pobudzać do solidarności międzyludzkiej już najmłodszych. W ramach projektu powstał pakiet edukacyjny ze scenariuszami zajęć, grami dydaktycznymi i zabawami. Projekt realizowany jest w Łodzi, Warszawie, Krakowie i na Śląsku. Planowanych jest 8 szkoleń dla nauczycieli i 3000 warsztatów dla dzieci oraz wydanie i dystrybucja pakietu edukacyjnego i gier dydaktycznych. Czas realizacji czerwiec-grudzień 2013. Koordynacja: Marlena Nowaczyk. Więcej informacji na stronie eduglob.zrodla.org.

  Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym

  Projekt będziemy realizować od czerwca do grudnia 2012 roku. Chcemy odpowiedzieć na problem, jakim jest niedostatek materiałów edukacyjnych i szkoleń z zakresu edukacji globalnej dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. Celem projektu jest zmotywowanie nauczycieli i podniesienie ich kompetencji w zakresie edukacji globalnej oraz przygotowanie wysokiej jakości pakietu edukacyjnego do realizacji zajęć w tej grupie wiekowej. Pakiet edukacyjny będzie się składać się z 10 scenariuszy zajęć (wraz z materiałami dodatkowymi) dla grup przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Przeprowadzimy pięć cykli testowych zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej (łącznie 50 warsztatów); wydamy i rozdystrybuujemy pakiet edukacyjny (nakład 1000 egz.) oraz zorganizujemy 20 sześciogodzinnych szkoleń dla nauczycieli w całej Polsce. Więcej informacji na stronie eduglob.zrodla.org.

  Postaw na rozwój! Zrównoważony! (II edycja)

  Projekt skierowany zarówno do edukatorów i edukatorek, jak i do nauczycieli i nauczycielek (ta część działań przewidziana jest na 1. połowę 2015 roku). W ramach projektu odbyły się dwie edycje kursu internetowego, Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej, szkolenia dla nauczycieli, wydano też materiały edukacyjne i pzorganiowano 300 bezpłatnych warsztatów w 100 szkołach.
  Czas realizacji: lipiec 2014-czerwiec 2015. Koordynacja: Ewa Kamińska-Bużałek
  Więcej informacji na stronie www.globalna.edu.pl.

  Postaw na rozwój! Zrównoważony!

  Projekt skierowany zarówno do nauczycieli i edukatorów jak i do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W ramach projektu odbędą się dwie edycje szkolenia internetowego oraz pięciodniowa Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej, powstanie zbiór scenariuszy zajęć. W 100 szkołach odbędzie się łącznie co najmniej 600 warsztatów oraz zorganizowane zostaną obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.
  Czas realizacji czerwiec-grudzień 2013. Koordynacja: Marta Karbowiak.
  Więcej informacji na stronie eduglob.zrodla.org.

  Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier

  Międzynarodowy projekt, którego liderem w Polsce jest Polska Zielona Sieć, ODE Źródła jest partnerem regionalnym na woj. łódzkie. W projekcie zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną i z przemysłem drzewno-papierniczym w Polsce i na świecie oraz wskazujemy możliwe rozwiązania. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz do konsumentów. Celem działań jest pokazanie, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przedstawiamy możliwości przeciwstawienia się dewastacji środowiska i łamaniu praw rdzennej ludności i społeczności lokalnych zamieszkujących tereny leśne. Podpowiadamy, jak wybierać drewno i papier przyjazne środowisku, powstałe przy zachowaniu wysokich standardów społecznych, z zachowaniem zasad Sprawiedliwego Handlu i pochodzące z recyklingu. Pomagamy też producentom pragnącym tworzyć takie produkty znaleźć odpowiedź na pytanie „jak to zrobić?”. W ramach projektu przewidziano m.in. publikację multimedialnego pakietu edukacyjnego dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, konkursy na miniprojekty aktywizujące środowiska szkolne, międzynarodowe wymiany młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, multimedialną, interaktywną wystawę edukacyjną w 3 miastach, kampanię w mediach, festiwal filmów o tematyce leśnej, przewodnik „Dobre zakupy” dot. drewna i papieru oraz międzynarodową konferencję podsumowującą projekt.
  Więcej informacji na stronie projektu http://www.ekonsument.pl/lasy.

  Źródłem każdego działania jest myśl - szkolenia z zakresu edukacji globalnej

  Projekt ma na celu przeszkolenie z podstawowych zagadnień edukacji globalnej grupy około 120 nauczycieli z mniejszych miejscowości, gdzie oferta szkoleniowa jest znacznie uboższa niż w miastach wojewódzkich. Planujemy zorganizowanie szkoleń w 6 miastach powiatowych z terenu 4 woj. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 8-godzinnym szkoleniu, otrzymają materiały edukacyjne (podstawowe informacje, scenariusze zajęć, karty pracy i gry, prezentacje oraz listę polecanych materiałów) i zostaną zobligowani do przeprowadzenia min. 3 warsztatów dla uczniów swojej szkoły. Dodatkowo będziemy zachęcać nauczycieli by zmotywowali swoich uczniów do zorganizowania obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole. Podczas szkoleń poza przekazaniem treści edukacji globalnej oraz umiejscowieniem ich w podstawie programowej, chcemy przede wszystkim zaprezentować ciekawe metody edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem gier, jako bardzo angażujących młodzież technik edukacyjnych.
  Więcej informacji o konkursie na stronie eduglob.zrodla.org

  Kupuj odpowiedzialnie zabawki

  Projekt Polskiej Zielonej Sieci realizowany w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”, który ruszył w lutym 2009 r. W ramach projektu bierzemy przemysł zabawkarski pod lupę, z przekonaniem że żadne dziecko nie chciałoby się bawić lalkami ani klockami wyprodukowanymi kosztem czyjejś krzywdy. Chcemy uświadomić to zwłaszcza młodym rodzicom i nauczycieli, ale każdy powinien mieć to na uwadze wybierając prezenty dla najmłodszych. Chcemy zwiększyć świadomość konsumentów i zmobilizować społeczeństwo, aby aktywnie działało na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poszanowania praw pracowniczych w przemyśle zabawkarskim. Wiedza pomoże rodzicom w dokonywaniu lepszych zakupów, podobnie jak pracownikom przedszkoli i innych instytucji wychowawczych. Firmy importujące zabawki z krajów rozwijających się będą miały motywację, aby stawiać swoim dostawcom odpowiednie wymagania oraz właściwie kontrolować, czy zakontraktowane zakłady je spełniają. Kampania społeczna obejmuje wydanie ulotek i poradnika dla aktywistów oraz newesletterów z informacjami, których będzie dostarczać partnerska organizacja z Hong-Kongu. Wraz z partnerskimi organizacjami z Europy będzie prowadzony lobbing i bezpośrednie negocjacje z branżą zabawkarską, wsparty waszymi podpisami pod petycją, którą opracujemy.
  Więcej informacji na stronie projektu www.ekonsument.pl/zabawki


  Ochrona humanitarna zwierząt


  Grupa wolontariacka "Psubraty" - pomoc zwierzętom

  Od początku naszej działalności bliskie były nam idee humanitarnej ochrony zwierząt i opracowanie działań edukacyjnych, prowadziliśmy również czynnie działania rzecz potrzebujących istot. Od 1993 roku prowadzimy regularnie kwesty na rzecz zwierząt bezdomnych, najbardziej znane to "Zaduszki zwierząt", "Wigilia dla zwierząt" i "Walentynki dla zwierząt". Wspieramy schronisko dla zwierząt w Korabiewicach prowadzone przez panią Magdalenę Szwarc. Obecnie znajduje się w nim około 300 psów i 40 kotów, 8 koni, wilk oraz 5 niedźwiedzi wykupionych z cyrku. W miarę możliwości organizujemy także wystawy, konkursy, happeningi dotyczące zwierząt. Na bieżąco reagujemy na zgłaszane przypadki znęcania się nad zwierzętami, pracujemy również nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi aktów prawnych związanych ze zwierzętami. Wspieramy inicjatywy mające na celu pomoc zwierzętom. Współpracujemy z warszawskim stowarzyszeniem Inicjatywa Empatia Inicjatywa Empatia

  Psubraty - ochrona humanitarna zwierząt

  Głównym celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt oraz zmotywowanie jej do aktywnego podjęcia a działań na rzecz zwierząt. Projekt miał też promować postawę gotowości do zaangażowania się w sprawy lokalnej społeczności oraz zachęcić do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego najbliższego otoczenia. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Realizowany był na terenie Warszawy od października do grudnia 2007 r., druga edycja objęła szkoły z terenu Łodzi (rok szkolny 2008/2009). W ramach projektu wydana została książka - zbiór scenariuszy o tematyce prozwierzęcej, oraz ilustrowana książka dla dzieci pt. "Psubraty - jak pomóc zwierzętom?" odbyły się szkolenia dla nauczycieli, warsztaty w każdej uczestniczącej szkole. Uczniowie przygotowywali raporty nt. zwierząt (domowych, wolno żyjących, bezdomnych i innych) zamieszkujących ich dzielnicę zorganizowali szkolne debaty na ten temat oraz opracowali element kampanii promującej pozytywne zachowania wobec zwierząt - plakaty, prezentacje, filmiki, naklejki itp.
  Więcej informacji na stronie projektu zwierzeta.zrodla.org.

  Kampania "Egzotyczni więźniowie"

  Od 1998 roku monitorujemy działalność łódzkiej giełdy zoologicznej i prowadzimy kampanię mającą na celu ograniczenia handlu i hodowli egzotycznych zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem i objętych międzynarodowymi konwencjami. W 2002 roku rozpoczęliśmy działania informacyjne mające na celu upowszechnienie wśród hodowców i właścicieli sklepów zoologicznych - a także urzędników samorządowych - informacji na temat rejestrów zwierząt chronionych, jakie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody powinny działać w starostwach. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. W 2003 roku wydaliśmy informatory i plakaty oraz we współpracy z WWF Polska wydaliśmy krótki film poświęcony problemowi przemytu i hodowli zwierząt chronionych. Działania obejmują też edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży - prowadzimy dwugodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji na stronie cites.zrodla.org


  Zieleń miejska


  parki 2.0

  Celem projektu jest opracowanie strony Wiki zawierającej informacje na temat parków i terenów zielonych w Polsce oraz zainicjowanie tworzenia się społeczności internetowej zainteresowanej tym tematem.

  Parki Łodzi - film

  Celem projektu jest zrealizowanie cyklu filmów dokumentalno – edukacyjnych przedstawiające łódzkie parki miejskie na bazie wydanych wcześniej książek "Spacery po zielonej Łodzi" oraz "Parki i ogrody woj. łódzkiego".

  "Spacery po zielonej Lodzi"

  Projekt dotyczył łódzkich parków, pierwotnie skierowany do nauczycieli i uczniów. Miał na celu wyznaczenie i opracowanie tras ścieżek dydaktycznych w parkach, z myślą o wykorzystaniu ich przez nauczycieli do przeprowadzenia zajęć o tematyce przyrodniczo-regionalnej. W tym celu opracowane zostały materiały (opis przyrodniczo-historyczno-kulturowy, mapa, zdjęcia) o pięciu łódzkich parkach, oraz 18 scenariuszy (wraz z kartami pracy) zajęć terenowych. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli, podczas których o poza zapoznaniem się z historią i wartościami przyrodniczymi parków nauczyciele zapoznali się z technikami zajęć możliwymi do przeprowadzenia w terenie, otrzymali wskazówki jak wykorzystać wartości konkretnych miejsc. Scenariusze powstałe w trakcie projektu wraz z informacjami o parkach wydane zostały w postaci skryptu oraz w formie elektronicznej - jako strona internetowa na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o nowe scenariusze.
  Projekt ewoluował w kierunku działał obu stron szerokiego kręgu odbiorców, tak mieszkańców miasta jak i turystów. W ramach projektu rozbudowujemy stronę internetową (wciąż dodawane są nowe parki, mapy, aktualizowane informacje, dodajemy informacje praktyczne np. o placach zabaw, ośrodkach sportowych). Planujemy wydanie przewodnika po łódzkich parkach.
  Zapraszamy do korzystania z informatora o parkach w internecie lodz.parki.org

  "Parki i ogrody województwa łódzkiego"

  Projekt jest kontynuacją projektu "Spacery po zielonej Lodzi" (patrz wyżej). Jesteśmy przekonani, iż zieleń w mieście pełni bardzo ważną rolę. Podejmujemy starania, aby przybliżyć mieszkańcom miast zarówno historię jak i przyrodę parków miejskich oraz zachęcić do spędzania w parkach wolnego czasu. Od ponad roku na naszej stronie internetowej lodz.parki.org systematycznie opisujemy parki miasta Lodzi - zamieszczamy dokładne mapy, opisujemy historię parku i jego roślinność, wyznaczamy ścieżki dydaktyczne. Wydaliśmy też książkę Spacery po zielonej Lodzi" z opisami kilku łódzkich parków ze scenariuszami zajęć edukacyjnych dla nauczycieli.
  Obecnie nasze działania rozszerzamy na inne miasta województwa łódzkiego. Projekt "Parki i ogrody województwa łódzkiego" zakłada opracowanie przez grupy uczniowskie (klasy, koła ekologiczne) przewodnika po parku we własnej miejscowości, obejmującego historię parku, charakterystykę przyrodniczą, a także dodatkowo dokumentację ikonograficzną. W tym celu zostaną opracowane materiały: wytyczne do opisu parku, scenariusze zajęć ułatwiające zainicjowanie projektu, zmotywowanie uczniów do podjęcia działań z przekazania podstawowej wiedzy koniecznej do realizacji projektu, oraz zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu. Opracowane przez uczniów przewodniki po lokalnym parku złożyły się na publikację książkową, którą otrzymali nauczyciele, szkoły oraz urzędy z miejscowości biorących udział w projekcie. Ponadto powstała internetowa wersja przewodnika. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  Zapraszamy do zapoznania się efektami projektu tj. z przewodnikiem po parkach i ogrodach woj. łódzkiego.

  Parki i ogrody oczami młodzieży

  Projekt był kontynuacją projektu "Spacery po zielonej łodzi" i "Parki i ogrody województwa łódzkiego". Następnie projekt realizowany był w kilku edycjach. Edycja 2006 objęła woj. mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie i opolskie. Edycja 2007 objęła woj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie i wielkopolskie, a ostatnia edycja 2008 objęła woj. pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Projekt zakładał opracowanie przez grupy uczniowskie (klasy, koła ekologiczne) przewodnika po parku we własnej miejscowości obejmującego: historię parku, charakterystykę przyrodniczą, dokumentację ikonograficzną (mapy, szkice, zdjęcia). W tym celu dla szkół opracowane zostały materiały: wytyczne do opisu parku, scenariusze zajęć (ułatwiające zainicjowanie projektu, zmotywowanie uczniów do podjęcia działań aż do przekazanie podstawowej wiedzy koniecznej do realizacji projektu). We wszystkich województwach zorganizowano jednodniowe szkolenia dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu. Opracowane przez uczniów przewodniki po lokalnych parkach złożyły się na publikacje książkowe - przewodniki po parkach danego województwa.
  Więcej informacji na stronie projektu www.parki.org.pl.


  Czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych


  Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia

  Projekt ma na celu upowszechnianie tradycyjnej kultury regionu łódzkiego poprzez promowanie dawnych zabaw i gier podwórkowych a także piosenek i obyczajów związanych z Łodzią, które stanowią nieformalną, a przez to bliską i autentyczną dla mieszkańców część kultury i dziedzictwa regionu łódzkiego. Projekt ma charakter międzygeneracyjny – jego adresatami są zarówno dzieci, jak i dorośli. Do udziału zaproszeni są bowiem seniorzy, którzy jako eksperci stworzą wstępne opisy i reguły gier i zabaw, które pamiętają z dzieciństwa, a które testować będziemy z udziałem dzieci. Następnie dla dorosłych mieszkańców woj. łódzkiego ogłoszony zostanie konkurs literacki na „Wspomnienia z dzieciństwa”. Punktem kulminacyjnym będzie organizacja „Pikniku Dawnych Gier i Zabaw” - plenerowej imprezy promującej ideę zabaw na świeżym powietrzu. Na podstawie zebranego materiału tekstowego, a także zrobionych podczas Pikniku zdjęć, zostanie zredagowana i wydana kolorowa publikacja, dystrybuowana do łódzkich szkół, bibliotek, świetlic środowiskowych i organizacji pozarządowych. Ostatnim etapem projektu będzie przeprowadzenie 3 seminariów w woj. łódzkim, upowszechniających ideę tradycyjnych zabaw podwórkowych dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic, animatorów i innych zainteresowanych osób, które następnie będą przekazywać zdobytą wiedzę młodym pokoleniom.
  Więcej informacji o konkursie na stronie zabawy.zrodla.org

  Rękodzieło i reusing

  Pod tą nazwą kryje się mnóstwo różnych działań połączonych ideą ponownego wykorzystania przedmiotów i rozwijania postaw twórczych osób w każdym wieku. Co robimy:
 • Rodzinne Soboty – bezpłatne warsztaty artystyczno-ekologiczne skierowanych do szerokiego grona odbiorów w każdym wieku. Uczestnicy w twórczej atmosferze i z pomocą instruktorów tworzą własnoręczne upominki, prezenty, dekoracje i przedmioty codziennego użytku.
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w ofercie edukacyjnej stowarzyszenia znajduje się 16 różnych zajęć wykorzystujących różne techniki plastyczne i poświęconych różnym tematom.
 • Zabawki domowej roboty – promujemy nie tylko gry podwórkowe, ale również zabawki domowej roboty, zarówno te, które może wykonać samodzielnie kilkulatek jak i te tworzone przez rodziców.
 • Plenerowe warsztaty rękodzieła. Nasi animatorzy podczas pikników uczą m.in. jak uszyć ozdobę z filcu, zrobić papier czerpany czy kartkę techniką quillingu.
 • Podczas wszystkich warsztatów zwracamy szczególną uwagę na świadomą konsumpcję i możliwość samodzielnego wykonania przedmiotów i wykorzystania niepotrzebnych już rzeczy oraz materiałów naturalnych. Blog: zielona.edu.pl


  Inne działania


  Promocja dobrych praktyk wykorzystywania funduszy unijnych
  Projekt realizowany przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. ODE „Źródła” odpowiadały za realizację w woj. łódzkim) składa się z warsztatu nakierowanego na zwiększenie umiejętności korzystania z funduszy unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, publikacji Polskiej Zielonej Sieci pt. "Jak usprawnić korzystanie funduszy Unii Europejskiej przez polskie organizacje pozarządowe - praktyczne doświadczenia z pierwszego okresu korzystania z funduszy UE" oraz objazdowych wystaw plenerowych pt. "Najlepsze praktyki. Unia Europejska dla zrównoważonego rozwoju”, na wystawach (różnych w każdym województwie) prezentowanych było 10 posterów przedstawiających wybrane projekty inwestycyjne, ekologicznych i społecznych z terenu województwa, które były wspomagane funduszami Unii Europejskiej.
  Więcej informacji o projekcie na stronie: www.zrodla.org/warsztaty_mrr/

  Społeczny monitoring funduszy ochrony środowiska w Polsce

  Kampania realizowana przez Polską Zieloną Sieć dotyczy ona uspołecznienia i jawności działania funduszy ochrony środowiska. Działania koncentrują się na monitoringu funkcjonowania przedstawicieli organizacji ekologicznych w funduszach, jawności działania funduszy i procedur wspierania edukacji ekologicznej. Więcej informacji o projekcie: www.wfos.info

  Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi

  Projekt ogólnopolski realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z organizacjami w regionalnymi, ODE „Źródła”. Odpowiada za realizację badania w woj. łódzkim oraz w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi, a w szczególności przestrzegania przepisów dotyczących zagospodarowania tych odpadów, osiągania wymaganych standardów tym zakresie. Działaniami w ramach projektu są : monitoring wdrażania przepisów rzez gminy, monitoring przestrzegania przepisów o odpadach opakowaniowych oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przez placówki handlowe.
  Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/spoleczny.htm

  Edukacyjny Kameleon

  Informator o edukacji ekologicznej dla szkół. Projekt na szczeblu ogólnopolskim prowadzony był przez Fundację Edukacji Ekologicznej i Rozwoju. W latach 2003-2005 docierał do szkół w woj. łódzkim, ma3łopolskim, lubelskim i podlaskim. ODE „Źródła” był wykonawcą w woj. łódzkim. Informator zawierał ok. 16-24 strony aktualnych informacji o bieżących wydarzeniach proekologicznych (konkursy, akcje, konferencje, szkolenia, warsztaty, wycieczki, publikacje) oraz scenariusz lekcji o tematyce ekologicznej. Był dystrybuowany wraz z materiałami dodatkowymi w postaci książek, czasopism, płyt CD i kaset video z filmami przyrodniczymi.
  Archiwalne numery - w dziale wydawnictwa

  . . .

  design: cztery selery