menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie

Projekty bieżące:

- Źródła skutecznej edukacji globalnej
- Zakaz polowania
- Zielona Transformacja Bełchatów 2050
- Bardzo Zielone Szkoły
- Łódzka Edukacja Ekologiczna
- Warszawska Edukacja Ekologiczna


Pobierz broszurę - informator o projektach


- Archiwum projektów

. . .

PROJEKTY BIEŻĄCE:

Źródła skutecznej edukacji globalnej

Projekt obejmuje szereg działań mających na celu upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji globalnej skierowanej do dzieci w wielu wczesnoszkolnym (klasy I-III SP) w tym badanie ankietowe nauczycieli nt. edukacji globalnej w edukacji wczesnszkolnej, analizę nowej podstawy programowej oraz analizę podręczników dla klas I-III, kaskadowe szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości powiatowych, roczną Szkołę Terenów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych wraz z praktykami, przygotowanie i wydanie 18 pakietów edukacyjnych nt. wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięciu bajek kamishibai.
Czas realizacji sierpień 2018 - czerwoec 2020. Koordynacja: Magdalena Piekunko.
Więcej informacji na stronie www.globalna.edu.pl.

Zakaz polowania

Projekt obejmuje działania strażnicze dotyczące łowiectwa: monitorowanie sejmików wojewódzkich podejmujących uchwały wyznaczające obwody łowieckie, uzyskiwanie i rozpowszechnianie informacji publicznej na temat polowań zbiorowych, poradnictwo i pomoc prawna dla osób chcących wyłączyć swoje prywatne działki z obwodów łowieckich, prowadzenie precedensowych spraw sądowych.
Czas realizacji czerwiec 2018 - grudzień 2019. Koordynacja: Krzysztof Wychowałek.
Więcej informacji na stronie zakazpolowania.pl.

Zielona Transformacja - Bełchatów 2050

Projekt ma na celu przedstawienie społeczności lokalnej w rejonie Bełchatowa oraz decydentom istniejących możliwości zrównoważonego rozwoju regionu po zakończeniu wydobycia węgla z istniejących odkrywek oraz zachęcenie władz samorządowych (lokalnych i wojewódzkich) do przygotowania się do pozyskanie środków europejskich w ramach funduszy Just Transition.
Czas realizacji: od maja 2019. Koordynacja: Maciej Kozakiewicz.
Więcej informacji na stronie belchatow2050.pl.

Bardzo Zielone Szkoły

Wychodząc z założenia, iż ważną częścią edukacji ekologicznej, zwłaszcza dla młodzieży z miasta, jest bezpośredni kontakt z przyrodą, ODE Źródła od 2002 roku zajmuje się organizacją kilkudniowych wycieczek z intensywnym programem ekologicznym. Dla podkreślenia wysokiej jakości merytorycznej takich wyjazdów nazywamy je „Bardzo Zielonymi Szkołami”. „Bardzo zielone szkoły” są odpowiedzią na dewaluację terminu „zielona szkoła”, która najczęściej sprowadza się do wyjazdu połączonego ze zwiedzaniem pobliskiego zabytku i ogniska. W trakcie naszych wycieczek zapoznajemy uczestników z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi okolicy oraz zagrożeniami dla danego terenu, organizujemy wycieczki do rezerwatów, zajęcia warsztatowe w terenie, zabawy integracyjne, spotkania z pracownikami parków, przyrodnikami, leśnikami, wieczorne pokazy slajdów. Uczniowie zdobywają zarówno wiedzę przyrodniczą (zapoznają się z gatunkami roślin i zwierząt, rodzajami siedlisk, poznają gatunki chronione), jak i wiadomości o historii i kulturze regionu, zabytkach i życiu lokalnych społeczności. W trakcie wycieczki zapewniamy uczniom szeroki wachlarz zagadnień i technik zajęć. Chcemy zaciekawić i zainspirować dzieci i młodzież do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą i ludźmi. Preferujemy naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w warsztatach. Proponowane przez nas zajęcia dopasowane są do zagadnień ścieżek międzyprzedmiotowych: ekologicznej, zdrowotnej, edukacji medialnej i edukacji regionalnej. Wycieczki odbywają się w 6 miejscowościach, na bieżąco dodawane są nowe miejsca do oferty.
Więcej informacji na stronie projektu www.zieloneszkoly.pl.

Łódzka Edukacja Ekologiczna - Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej "Zielona 27"

Od 1997 roku nieprzerwanie realizowany jest projekt „Łódzkiej edukacji ekologicznej” w oparciu o prowadzoną przez nas niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą (Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej). W ramach projektu prowadzone są dwu- i czterogodzinne warsztaty ekologiczne w szkole i w terenie, warsztaty edukacji regionalnej, warsztaty edukacji obywatelskiej, zielone dni za miastem (wycieczki jednodniowe z programem ekologicznym), szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Ponadto prowadzona jest biblioteka ekologiczna, wydawane są publikacje i materiały dydaktyczne, prowadzone są otwarte spotkania i pokazy. Szkoły i uczniowie aktywnie współpracujący z ośrodkiem nagradzani są „Dyplomem Młodego Ekologa”. W ramach projektu od kilku lat nieprzerwanie współpracujemy z około 40 szkołami z terenu aglomeracji łódzkiej, a okazjonalne kontakty nawiązaliśmy z większością łódzkich szkół. Od 2005 roku projekt realizowany jest również w Warszawie, a od 2007 także w Krakowie. Średnio rocznie z oferty edukacyjnej Źródeł korzysta ok. 8000 uczniów.
Więcej informacji oraz formularz zamówienia warsztatów na stronie http://www.zrodla.org/edukacja/ekologiczna/.

Warszawska Edukacja Ekologiczna

Projekt obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu aglomeracji warszawskiej. Z uwagi na miejski charakter obszaru działania, edukacja skupia się głównie na zagadnieniach zrównoważonej konsumpcji. W ramach pracy ośrodka w Warszawie prowadzone są warsztaty w szkole i w terenie: dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.


Więcej informacji o projektach edukacyjnych w dziale „edukacja”.
. . .

design: cztery selery