menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .

AKTUALNOŚCI


Ta informacja pochodzi z dnia 2014-06-04, więc niekoniecznie jest jeszcze aktualna.

Kilka dni temu Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie to wprowadza zmiany w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III SP)

Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego od 2015 r. dla pięciolatków, a od 2017 dla wszystkich przedszkolaków.

Celem zmian w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej jest szersze niż dotychczas dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów, poprzez rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I SP.
Nie ulegnie zmianie (ani zwiększeniu ani zmniejszeniu) zakres treści nauczania - wymagań przewidzianych obecnie dla ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Nauczyciel będzie mógł dowolnie ustalać kolejność treści i nie będzie ograniczony wysmaganiami dot. ucznia kończącego kl. I. Wprowadzono również zmiany w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej, dotyczące organizacji procesu edukacyjnego w klasach I-III szkoły podstawowej.
Najważniejsze z nich to:
  • dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci,
  • wykreślenie z katalogu wymagań tych, które dotyczą umiejętności korzystania z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych. Powinny one być narzędziami wspomagającymi zdobycie przez ucznia umiejętności i wiadomości opisanych w podstawie programowej, a umiejętność korzystania z nich nie powinna być traktowana jako jedna z treści nauczania. Zmiana ma na celu ograniczenie korzystania z tzw. pakietów edukacyjnych, wymagających wypełniania ich przez dziecko, co często odbywało się kosztem innych aktywności,
  • podkreślenie potrzeby wykorzystywania podczas realizacji edukacji przyrodniczej przede wszystkim aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych źródeł informacji. Zajęcia z edukacji przyrodniczej powinny odbywać się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
  • odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji (z zachowaniem ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału),
  • dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia - monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w tym zakresie,
  • stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych. Zgodnie z zmianami w rozporządzeniu podstawą nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej powinna być różnorodna działalność dziecka wynikającą z jego potrzeb i możliwości rozwojowych.
Zmiany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej wejdą w życie po wakacjach.

Treść rozporządzenia
Treść uzasadnienia z OSR
Załącznik nr 1 do rozporządzenia
Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Wróć | Przejdź na stronę główną | Przejdź do listy wszystkich wiadomości

. . .

design: cztery selery