menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .

AKTUALNOŚCI


Ta informacja pochodzi z dnia 2013-09-25, więc niekoniecznie jest jeszcze aktualna.

Jesteś nauczycielką/em klas IV-VI szkoły podstawowej? Interesują Cię zależności łączące kraje Globalnej Północy z krajami Globalnego Południa i chciałbyś pokazać swoim uczniom jak ich zachowania i codzienne wybory mogą wpływać na ludzi, żyjących na drugim krańcu świata? Chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej? W takim razie nasz projekt jest dla Ciebie. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2013. Udział w nich jest bezpłatny.

Projekt „Postaw na rozwój! Zrównoważony!” jest realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Jego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zależności łączących kraje Globalnej Północy (m.in. Polskę) z krajami z Globalnego Południa (tzw. krajami rozwijającymi się) oraz uwrażliwienie ich na los ludzi, zamieszkujących tę część świata. Uczestnicy będą mieli okazję dostrzec i zrozumieć swój wpływ na życie mieszkańców Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej i Środkowej oraz uświadomić sobie jak sami są od nich zależni w swoim codziennym życiu.

Do udziału zapraszamy 100 szkół podstawowych z całej Polski. Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie wiąże się z:

 • udziałem nauczyciela w szkoleniu internetowym
 • wytypowaniem klasy (bądź innej grupy uczniów, np. koło) do projektu
 • organizacją w wytypowanej klasie trzech warsztatów z zakresu edukacji globalnej, które poprowadzi edukator z ramienia „Źródeł” oraz trzech warsztatów uzupełniających we własnym zakresie (na podstawie scenariuszy zajęć zapewnionych przez ODE „Źródła”). Tematyka warsztatów uzgadniana będzie każdorazowo z nauczycielem, który będzie mógł wybrać zajęcia spośród opracowanych scenariuszy, w zależności od wiedzy uczniów, osobistych preferencji, układu materiału itp. Ostatnie zajęcia prowadzone przez edukatora pozwolą dodatkowo rozpocząć przygotowania do Tygodnia Edukacji Globalnej.
 • zorganizowaniem a następnie zrelacjonowaniem Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole lub środowisku lokalnym

Udział w projekcie jest bezpłatny.

SZKOLENIE INTERNETOWE

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu internetowym (e-learning), składającym się z 15 prezentacji, objaśniających kluczowe zagadnienia edukacji globalnej, m.in.:

 • zrównoważony rozwój w zglobalizowanym świecie: Globalna Północ a Globalne Południe
 • przyczyny oraz skutki przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i polityczne zmian klimatu
 • świat na moim talerzu czyli o dostępie do żywności
 • życie bez wody – przyczyny i skutki zmniejszania się zasobów wody pitnej
 • przekleństwo zasobów – bogactwa naturalne krajów Globalnego Południa
 • edukacja międzykulturowa oraz edukacja bez stereotypów
 • prawa człowieka i prawo do rozwoju
 • mechanizmy rządzące handlem międzynarodowym i ich wpływ na sytuację krajów Globalnego Południa
 • równouprawnienie a rozwój – jak kobiety zmieniają świat
 • odpowiedzialna turystyka
 • dostęp do edukacji
 • pomoc rozwojowa i humanitarna
 • odpowiedzialna konsumpcja i Fair Trade i in.

Szkolenie będzie także zawierało jedną dodatkową prezentację, dotyczącą realizacji działań aktywizujących w szkole – tak aby ułatwić nauczycielom organizację Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole lub społeczności lokalnej.

Warunkiem zaliczenia szkolenia będzie poprawne rozwiązanie 5 testów oraz zadań dodatkowych, sprawdzających wiedzę zdobytą podczas kursu internetowego.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA I UCZNIÓW

 • podniesienie kompetencji przez nauczyciela, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym
 • kreowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Globalnego Południa
 • wsparcie merytoryczne dla nauczyciela dotyczące treści i metod edukacji globalnej, uzyskane od trenerów Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, posiadającego 20 lat doświadczenia w edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży
 • materiały dydaktyczne dla szkoły (gry karciane o tematyce globalnej, wielkoformatowe mapy świata na tkaninie, gry w ekoznaki) oraz zestaw scenariuszy dla nauczyciela
 • organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej i możliwość zdobycia przez uczniów nagród z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu

NABÓR

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres marta.karbowiak@zrodla.org.pl skanu formularza zgłoszeniowego (dostępny TU: formularz zgłoszeniowy ). Termin przysyłania zgłoszeń: 15 października 2013. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dotarcia do szkoły przez edukatorów „Źródeł”.

Szkolenie e-learningowe przyjęci do projektu nauczyciele powinni ukończyć do 27 października. Warsztaty dla uczniów oraz obchody Tygodnia Edukacji Globalnej należy zorganizować nie później niż do 30 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze obchody TEG oraz przekazanie zwycięskim szkołom nagród nastąpi w grudniu.

POSTAW NA ROZWÓJ! ZRÓWNOWAŻONY! I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE.

Wróć | Przejdź na stronę główną | Przejdź do listy wszystkich wiadomości

. . .

design: cztery selery