menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .

AKTUALNOŚCI


Ta informacja pochodzi z dnia 2011-10-24, więc niekoniecznie jest jeszcze aktualna.

Izba Celna w Łodzi rozpoczeła realizację projektu pt. „CITES – pozwólmy im żyć. Służba Celna edukując chroni zagrożone gatunki. Cykl działań edukacyjnych służących zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat zagrożonych wyginięciem gatunków fauny i flory, będących pod ochroną Konwencji Waszyngtońskiej”, którego Źródła są partnerem.

.

Na całym świecie każdego roku w wyniku działalności człowieka bezpowrotnie giną tysiące gatunków zwierząt i roślin. Ważnym czynnikiem powodującym zagrożenie dla rzadkich gatunków jest niekontrolowany handel. Zwierzęta są albo zabijane dla cennych części ich ciała (słonie, nosorożce) albo chwytane i przewożone do dalekich krajów ku uciesze kolekcjonerów. Taki los spotyka przede wszystkim egzotyczne ryby, kolorowe ptaki, gady i płazy. Nie wszystkie gatunki rozmnażają się w niewoli, dlatego aby zaspokoić wymagania konsumentów odławia się coraz to nowe osobniki. Przewożone w fatalnych warunkach giną masowo - na 10 zwierząt przeżywa tylko jedno. Te które ocaleją, do końca swoich dni skazane są na więzienie w klatce czy akwarium. W celu ograniczenia handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem większość krajów (w tym Polska) podpisało tzw. Konwencję Waszyngtońską, która nakłada liczne ograniczenia na przewożenie zwierząt przez granice

Czy wiesz że:
  • Działalność człowieka związana z nielegalnym handlem gatunkami dzikich zwierząt i roślin stanowi ogromne zagrożenie dla występowania w warunkach naturalnych wielu gatunków fauny i flory.
  • Obrót handlowy zagrożonymi wyginięciem gatunkami podlega ograniczeniom, przywóz i wywóz za granicę okazów podlegających ochronie wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. Wykaz gatunków, których handel uzależniony jest od posiadania specjalnych dokumentów określony został w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 709/2010.
  • Pamiątki wykonane ze zwierząt takich jak torebki ze skór węży, krokodyli, wyroby z kości słoniowej, części rafy koralowej, muszle itp. przywożone przez turystów z krajów egzotycznych podlegają takim samym ograniczeniom jak obrót żywymi okazami.
  • Prawo Unii Europejskiej wprowadzające postanowienia konwencji (Rozporządzenie Rady 338/97 i Rozporządzenie Komisji 865/2006) reguluje dodatkowo zasady prowadzenia handlu okazami CITES na rynku wewnętrznym.
  • Przemycane zwierzęta transportowane są w strasznych warunkach i około 80% z nich ginie podczas podróży, te które przeżyją i zaadaptują się do nowych warunków wprowadzane są do obrotu handlowego poprzez giełdy, sklepy zoologiczne, indywidualne ogłoszenia (internet).

Zapamiętaj:
  • handel dzikimi zwierzętami i roślinami chronionymi postanowieniami konwencji CITES jest nielegalny. W Polsce traktowany jest jako przestępstwo i zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Kupując egzotyczne zwierzę np.: żółwia , papugę, legwana, kameleona żądaj od sprzedawcy dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia.
  • Będąc na wycieczce w egzotycznym kraju nie kupuj pamiątek z okazów CITES, popełniasz przestępstwo i kreujesz popyt powodujący masowe zabijanie zwierząt i niszczenie roślin.
  • Okazami CITES są także wyroby i części pozyskane z żywych gatunków np. kawior, wyroby medycyny azjatyckiej zawierające sproszkowane kości tygrysa, meble wykonane z niektórych gatunków drzew egzotycznych.

Zapraszamy na stronę projektu oraz na stronę Źródeł poświęconą CITESWróć | Przejdź na stronę główną | Przejdź do listy wszystkich wiadomości

. . .

design: cztery selery