menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .

AKTUALNOŚCI


Ta informacja pochodzi z dnia 2010-09-17, więc niekoniecznie jest jeszcze aktualna.

Sekretariat Apelu:
Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Bystra, 16 września 2010 r.

Minister Środowiska
Profesor Andrzej Kraszewski


Szanowny Panie Ministrze,

Apelujemy do Pana o utworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych w istniejącej otulinie Białowieskiego Parku Narodowego

Apelujemy do Pana o podjęcie stanowczych działań na rzecz utworzenia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Jest to działanie konieczne dla ochrony zwierząt, których matecznikiem jest park narodowy.

Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego już w dniu 10 października 2008 r. wystąpiła do Pana poprzednika, prof. Macieja Nowickiego, z wnioskiem o utworzenie w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego strefy ochronnej zwierzyny łownej. Jej celem jest zabezpieczenie zwierząt przed negatywnymi skutkami gospodarki łowieckiej w otulinie BPN. Dyrekcja w uzasadnieniu wskazywała na istniejący drastyczny kontrast pomiędzy objętym ochroną przyrody obszarem parku narodowego a jego otuliną, w której prowadzona jest gospodarka łowiecka.
Projekt rozporządzenia przedstawiony został czołowym polskim autorytetom naukowym, w tym Radzie Naukowej BPN, która w czerwcu 2008 r. zaopiniowała go pozytywnie. Zdecydowanie poparła go także Państwowa Rada Ochrony Przyrody, która, zgodnie z opinią z dnia 9 czerwca 2009 r., w wyeliminowaniu polowań z obszaru otuliny widzi wyraz troski władz Państwa o zachowanie dóbr przyrodniczych naszego kraju. Brak strefy ochronnej stawia pod znakiem zapytania ideę funkcjonowania otuliny BPN. Poddaje także w wątpliwość nadrzędność interesów całego społeczeństwa, dla którego Puszcza jest wspólnym dziedzictwem, nad komercyjnymi interesami lobby myśliwskiego.

Tymczasem na obszarze otuliny BPN regularnie odbywają się polowania.
W październiku 2008 r. na granicy parku narodowego zastrzelono żerującego przy paśniku dzika oraz postrzelono łanię, którą następnie wypatroszono już na terenie chronionym. Praktyka pokazuje tragiczną prawdę o ochronie przyrody ożywionej w Puszczy Białowieskiej – na terenie przylegającym do Parku odbywają się regularne polowania – czyniąca z matecznika Puszczy Białowieskiej zwykłe łowisko. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca ani na terenie parku narodowego, ani w jego najbliższej okolicy!

Szanowny Panie Ministrze, zgodnie ze swoimi kompetencjami może Pan wydać decyzję, której skutkiem będzie ochrona zwierząt na dodatkowych 31 km² cennego lasu. Rozporządzenie w tej sprawie czeka tylko i wyłącznie na Pana podpis. Znając Pańskie stanowisko w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, prosimy o jak najszybsze rozwiązanie tego ważnego problemu.

Sygnatariusze Apelu:

- Fundacja Dzika Polska
- Fundacja Nasza Ziemia
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
- Greenpeace Polska
- Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „Kuling”
- Instytut na rzecz Ekorozwoju
- Instytut Spraw Obywatelskich
- Klub Przyrodników
- Klub Przyrodników Regionu Radomskiego
- Komitet Ochrony Orłów
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
- Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
- Polska Zielona Sieć
- Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
- Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”
- Stowarzyszenie „Olszówka”
- Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
- Stowarzyszenie „Sadyba”
- Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
- Towarzystwo dla Natury i Człowieka
- Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
- Towarzystwo na Rzecz Ziemi
- Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
- Towarzystwo Przyrodnicze „Birkut”
- Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
- WWF PolskaKomiks

Informacja prasowa
Wróć | Przejdź na stronę główną | Przejdź do listy wszystkich wiadomości

. . .

design: cztery selery