menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .

AKTUALNOŚCI


Ta informacja pochodzi z dnia 2008-02-18, więc niekoniecznie jest jeszcze aktualna.

ODE „Źródła” ogłasza nabór dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (różnego typu) z województwa łódzkiego chcących wziąć udział w kampanii edukacyjnej, mające na celu kształtowanie wśród młodzieży proekologicznej i prospołecznej postawy konsumenckiej.

Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu, że każdy człowiek jest konsumentem i to co kupuje ma realny wpływ na jego otoczenie. Wybory podejmowane przez nas każdego dnia, które z reguły wydają się nam czymś oczywistym i nie wymagającym głębszego zastanowienia, takie jak na przykład : co i od kogo kupić, jakie są tego skutki i czy rzeczywiście dana rzecz jest nam potrzebna, okazują się jednak w istotny sposób kształtować otaczający nas świat. Oczywiste wydaje się, że wszyscy chcielibyśmy, aby to co nas otacza było lepsze i szukamy sposobów żeby się do tego przyczynić. Bardzo prostym rozwiązaniem prowadzącym do poprawy jakości naszego otoczenia jest podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich. Każda decyzja ma swój skutek – mały sam w sobie, ale ogromny jeśli miliony innych osób zaczną robić tak samo jak my.

Kampania jest organizowana przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005.

Projekt obejmuje dziesięć województw, w każdym województwie wytypowanych zostanie 10 szkół. W każdej szkole przeprowadzone zostaną jedne dwugodzinne zajęcia lekcyjne dla uczniów jednej klasy. Planowany termin realizacji zajęć od 15 marca do 21 kwietnia.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładu interaktywnego z elementami warsztatu. Omawiając poszczególne tematy osoba przeprowadzająca zajęcia będzie aktywizowała uczniów zadając im pytania i zachęcając do dyskusji. Uczniowie będą wykonywać praktyczne ćwiczenia m.in. jak znajdywać i rozpoznawać znaki ekologiczne na etykietach produktów; które opakowania są, a które nie są przyjazne dla środowiska; jak kupować odpowiedzialnie i nie ulegać „szałowi zakupów” oraz różnym technikom marketingowym stosowanym przez przedsiębiorców i sprzedawców; jak oglądać i interpretować reklamy aby umieć racjonalnie ocenić ich treść oraz faktyczną przydatność prezentowanych w nich produktów. Przed rozpoczęciem zajęć młodzież otrzyma materiały edukacyjne w postaci poradników konsumenckich.

Zajęcia będą przeprowadzać regionalni konsultanci ds. zrównoważonej konsumpcji, będący równocześnie koordynatorami regionalnym projektu. Są to osoby współpracujące na stałe z organizacjami członkowskimi Polskiej Zielonej Sieci. Wszystkie te osoby mają znaczące doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji dla młodzieży. Na potrzeby niniejszego projektu zorganizowany dla nich zostanie specjalny trening zapewniający jednolity standard prowadzonych zajęć.

Tematyka zajęć: Szczegółowy program zajęć zostanie opracowany przez PZS, tak aby jego treść w pełni korespondowała z potrzebami i możliwościami rozwojowymi młodych osób. Przydatne w tym względzie okażą się wcześniejsze doświadczenia PZS w opracowywaniu programów zajęć lekcyjnych dla uczniów. Zakres programowy zajęć w zależności od wieku uczniów będzie obejmować m.in. poniższe bloki tematyczne:
 • prawa i obowiązki młodego konsumenta z punktu widzenia ochrony środowiska;
 • podstawowe zasady marketingu (m.in. reklama, promocja, merchandising) i technik marketingowych, bez wiedzy których nie jest możliwa kontrola ilości i jakości kupowanych produktów;
 • produkty ekologiczne i zasady ich znakowania (tzw. eko-znaki);
 • żywność ekologiczna i lokalna;
 • woda - konieczność ochrony i racjonalizacji zużycia ;
 • typy opakowań i ich wpływ na środowisko naturalne (w tym możliwość oraz sposób ich segregacji, a następnie odzysku);
 • sprawiedliwy handel i społeczna odpowiedzialność biznesu – jak wpływają na środowisko naturalne oraz inne sfery życia społecznego i gospodarczego na świecie.
Mamy nadzieje, że dostrzegą Państwo niezwykłe walory dydaktyczne naszego projektu i zechcą wziąć w nim udział. Wszystkie zainteresowane szkoły mogę uzyskać więcej informacji u regionalnego koordynatora projektu - Ewy Kramek w siedzibie ODE „Źródła” lub telefonicznie od pn. do pt. pod numerem 0426320311 w godzinach 11 – 15 lub 0608833981. Możemy także przesłać oficjalne pismo do szkoły ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu.
Formularz karty zgłoszeniowej wypełniony należy odesłać faxem pod w/w numer lub drogą pocztową na adres „Źródeł”.

Do pobrania:

Termin nadsyłania kart zgłoszenia upływa 14 marca 2008
Informacje o zakwalifikowaniu się danych szkół do projektu podamy po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

Podejmowane przez nas działania są kontynuacją dwóch poprzednich edycji projektu. W ubiegłym roku w akcji na terenie województwa Łódzkiego wzięły udział następujące szkoły:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
 • Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu im. J. St. Cezaka (Technikum Nr 1, profil ekonomiczno-administracyjny)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • Zespół szkół Ponadgimnazjanych nr 15 im. Dr Stefana Kopcińskiego Łodzi
 • Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Gimnazjum nr 34) w Łodzi
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 im. F. Chopina w Łodzi
 • Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II (gimnazjum) w Aleksandrowie Łódzkim
 • Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi
Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie: www.ekonsument.plWróć | Przejdź na stronę główną | Przejdź do listy wszystkich wiadomości

. . .

design: cztery selery