menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .

AKTUALNOŚCI


Ta informacja pochodzi z dnia 2007-04-16, więc niekoniecznie jest jeszcze aktualna.

ODE „Źródła” ogłasza nabór dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (różenego typu) z województwa Łódzkiego chcących wziąć udział w kampanii edukacyjnej, mające na celu kształtowanie wśród młodzieży proekologicznej i prospołecznej postawy konsumenckiej.
Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu, że każdy człowiek jest konsumentem i to co kupuje ma realny wpływ na jego otoczenie. Wybory podejmowane przez nas każdego dnia, które z reguły wydają się nam czymś oczywistym i nie wymagającym głębszego zastanowienia, takie jak na przykład : co i od kogo kupić, jakie są tego skutki i czy rzeczywiście dana rzecz jest nam potrzebna, okazują się jednak w istotny sposób kształtować otaczający nas świat. Oczywiste wydaje się, że wszyscy chcielibyśmy, aby to co nas otacza było lepsze i szukamy sposobów żeby się do tego przyczynić. Bardzo prostym rozwiązaniem prowadzącym do poprawy jakości naszego otoczenia jest podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich. Każda decyzja ma swój skutek – mały sam w sobie, ale ogromny jeśli miliony innych osób zaczną robić tak samo jak my.

Kampania jest organizowana przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i realizowany w ramach dotacji z Funduszu Współpracy i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt obejmuje dziesięć województw, w każdym województwie wytypowanych zostanie 10 szkół. W każdej szkole przeprowadzone zostaną jedne dwugodzinne zajęcia lekcyjne dla uczniów jednej klasy. Planowany termin realizacji zajęć – 1 września 2007 do 30 listopada 2007.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładu interaktywnego z elementami warsztatu. Omawiając poszczególne tematy osoba przeprowadzająca zajęcia będzie aktywizowała uczniów zadając im pytania i zachęcając do dyskusji. Uczniowie będą wykonywać praktyczne ćwiczenia m.in. jak znajdywać i rozpoznawać znaki ekologiczne na etykietach produktów; które opakowania są, a które nie są przyjazne dla środowiska; jak kupować odpowiedzialnie i nie ulegać „szałowi zakupów” oraz różnym technikom marketingowym stosowanym przez przedsiębiorców i sprzedawców; jak oglądać i interpretować reklamy aby umieć racjonalnie ocenić ich treść oraz faktyczną przydatność prezentowanych w nich produktów.
Przed rozpoczęciem zajęć młodzież otrzyma materiały edukacyjne w postaci poradników konsumenckich.

Zajęcia będą przeprowadzać regionalni konsultanci ds. zrównoważonej konsumpcji, będący równocześnie koordynatorami regionalnym projektu. Są to osoby współpracujące na stałe z organizacjami członkowskimi Polskiej Zielonej Sieci. Wszystkie te osoby mają znaczące doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji dla młodzieży. Na potrzeby niniejszego projektu zorganizowany dla nich zostanie specjalny trening zapewniający jednolity standard prowadzonych zajęć.

Tematyka zajęć: Szczegółowy program zajęć zostanie opracowany przez PZS, tak aby jego treść w pełni korespondowała z potrzebami i możliwościami rozwojowymi młodych osób. Przydatne w tym względzie okażą się wcześniejsze doświadczenia PZS w opracowywaniu programów zajęć lekcyjnych dla uczniów. Zakres programowy zajęć w zależności od wieku uczniów będzie obejmować m.in. poniższe bloki tematyczne:
  • prawa i obowiązki młodego konsumenta z punktu widzenia ochrony środowiska;
  • podstawowe zasady marketingu (m.in. reklama, promocja, merchandising) i technik marketingowych, bez wiedzy których nie jest możliwa kontrola ilości i jakości kupowanych produktów;
  • produkty ekologiczne i zasady ich znakowania (tzw. eko-znaki);
  • żywność ekologiczna i lokalna;
  • woda - konieczność ochrony i racjonalizacji zużycia ;
  • typy opakowań i ich wpływ na środowisko naturalne (w tym możliwość oraz sposób ich segregacji, a następnie odzysku);
  • sprawiedliwy handel i społeczna odpowiedzialność biznesu – jak wpływają na środowisko naturalne oraz inne sfery życia społecznego i gospodarczego na świecie.
Dodatkowo w szkołach biorących udział w kampanii, zostanie zorganizowana wystawa plakatów, które w sposób obrazowy i ciekawy przedstawiać będą skutki niezrównoważonej konsumpcji – dla środowiska przyrodniczego (jego degradację), jak również dla innych sfer życia człowieka (jakość życia, zdrowie, prawa człowieka, sytuacja ekonomiczna na świecie). Każdy plakat podsumowany jest krótkim zdaniem komentującym zdjęcie. Wystawa będzie zarówno atrakcyjną i przyciągającą uwagę uczniów metodą edukacji i poszerzania wiedzy z zakresu zrównoważonej konsumpcji, jak i swoistym identyfikatorem i „wizytówką” działań edukacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego projektu w poszczególnych szkołach.
Z okazji otwarcia wystawy w jednej ze szkół zostanie zorganizowana konferencja prasowa, na która zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych mediów, co może przyczynić się do promocji szkoły.

Mamy nadzieje, że dostrzegą Państwo niezwykłe walory dydaktyczne naszego projektu i zechcą wziąć w nim udział. Wszystkie zainteresowane szkoły mogę uzyskać więcej informacji u regionalnego koordynatora projektu - Ewy Kramek w siedzibie ODE „Źródła” lub telefonicznie od pn. do pt. pod numerem 0426320311 w godzinach 10 – 15 lub 0608833981. Możemy także przesłać oficjalne pismo do szkoły ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu.
Formularz karty zgłoszeniowej można pobrać ze strony – tutaj i wypełniony odesłać faxem pod w/w numer lub drogą internetową na adres e-mail: ewa.kramek@zrodla.org lub drogą pocztową na adres „Źródeł”.

Termin nadsyłania kart upływa 31 maja 2007
Informacje o zakwalifikowaniu się danych szkół do projektu podamy po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie: www.ekonsument.plWróć | Przejdź na stronę główną | Przejdź do listy wszystkich wiadomości

. . .

design: cztery selery